Fundusze Europejskie

Dotacja

Przedsiębiorstwo "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.02.00-20-0019/22 pn.: „Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski na rynku francuskim" objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0019/22-00 z dnia 18.11.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zainicjowanie aktywności gospodarczej firmy TOOLCO na rynku francuskim, w szczególności poprzez wsparcie doradcze, przygotowanie firmy i jej oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 249 444,00 zł

Dofinansowanie:  172 380,00 zł

 


 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO„ Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr RPPD.01.02.01-20-0177/19 pn. „Wdrożenie innowacyjnego KOMINKA WENTYLACYJNEGO dzieki przeprowadzeniu prac B+R przez Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski„ zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0177/19-00 zawartą dnia 09 czerwca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w Przedsiebiorstwach. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w latach 2020 – 2021 mających na celu wdrożenie innowacyjnego kominka wentylacyjnego, mechanicznego o parametrach obecnie niedostępnych na rynku w roku 2022.

Wartosc projektu 740.430,48 PLN
Przyznane dofinansowanie 389.453,83 PLN.
więcej »

 


 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr RPPD.01.04.01-20-0085/19 pn. „Promocja Przedsiębiorstwa TOOLCO Kazimierz Mitroszewski poprzez udział w międzynarodowych targach„ zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0085/19-00 zawartą dnia 06 września 2019 r. w ramach Regionalnego Programu  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest promocja i wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa TOOLCO Kazimierz Mitroszewski na rynku międzynarodowym poprzez udział w targach Interpack 2020.

Wartość projektu 109 165,71 PLN
Przyznane dofinansowanie 61 198,50 PLN.

 


 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0031/18 pn. „Promocja firmy Toolco Kazimierz Mitroszewski poprzez udział w krajowych targach Taropak” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0031/18-00 zawartą dnia 29 czerwca 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wzrost ten ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży produktów firmy na rynku krajowym, jak i wzrost wielkości eksportu.

Wartość projektu 86 167,06 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40 074,49 PLN.

 

 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0034/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie TOOLCO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0034/16-00 zawartą dnia 24 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOOLCO na rynku krajowym i międzynarodowym rynku.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 696 170,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 551 600,00PLN.

 

 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TOOLCO Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0295/18-00 zawartą dnia 10 maja 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym jak i międzynarodowym . Wzrost ten ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży produktów firmy na rynku krajowym, jak i wzrost wielkości eksportu.

Wartość projektu 15.031.223,14 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.602.105,94 PLN.
więcej »

 

 

Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0009/17 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy TOOLCO Kazimierz Mitroszewski” zgodnie z umową nr POPW.01.04.00-20-0009/17-00 zawartą dnia 21 czerwca 2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa na rynku krajowym jak i międzynarodowym poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem . Wzrost ten ma się przyczynić do wzrostu efektywniejszego wykorzystania działąń marketingowych i promocyjnych.

Wartość projektu 141.450 PLN
Przynane dofinansowanie PARP 97.750 PLN.

 

TEN SERWIS WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

Właściciel serwisu gromadzi i przetwarza dane o użytkownikach (w tym dane osobowe) w celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.