RPPD.01.03.00-20-0295/18

1. Załączniki do zapytania ofertowego nr. 1/9/2019 budowlanka dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205250

2. Link do zapytania ofertowego nr. 2/9/2019 BUTYLARKA dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206519

3. Link do zapytania ofertowego nr. 3/9/2019 OPROGRAMOWANIE dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207566

4.Link do zapytania ofertowego nr 1/10/2019 budowlanka dot. realizacji dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R oraz załączniki."
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209597

5.Link do zapytania ofertowego nr. 1/12/2019 OPROGRAMOWANIE dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220598

6.Link do zapytania ofertowego nr. 2/12/2019 BUTYLARKA dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220602

Link do bazy konkurencyjności w sprawie zakończenia przetargu nr 2/12/2019;
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220602#

 

7.Link do zapytania ofertowego nr 1/03/2020 FORMY WTRSYKOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236364#

Rozstrzygnięte https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236364#

8.Link do zapytania ofertowego nr 1/04/2020 REGAŁY MAGAZYNOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241609#

9.Link do zapytania ofertowego nr 1/05/2020 WÓZKI WIDŁOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247125