RPPD.01.03.00-20-0295/18

 1. Link do zapytania ofertowego nr 3/06/2020 ZAKUP FORM DO PRODUKCJI NAPINACZA RĘCZNEGO, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251865
 2. Link do zapytania ofertowego nr 2/06/2020 SPRĘŻARKI POWIETRZA, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251523
 3. Link do zapytania ofertowego nr 1/05/2020 WÓZKI WIDŁOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247125
 4. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258627
 5. Link do zapytania ofertowego nr 1/04/2020 REGAŁY MAGAZYNOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241609#
 6. Link do zapytania ofertowego nr 1/03/2020 FORMY WTRYSKOWE, w związku z realizacją projektu RPPD.01.03.00-20-295/18 pn."Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236364#
  Rozstrzygnięte https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236364#
 7. Link do zapytania ofertowego nr. 2/12/2019 BUTYLARKA dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220602
  Link do bazy konkurencyjności w sprawie zakończenia przetargu nr 2/12/2019;
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220602#
 8. Link do zapytania ofertowego nr. 1/12/2019 OPROGRAMOWANIE dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220598
 9. Link do zapytania ofertowego nr 1/10/2019 budowlanka dot. realizacji dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 pn.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R oraz załączniki."
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209597
 10. Link do zapytania ofertowego nr. 3/9/2019 OPROGRAMOWANIE dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207566
 11. Link do zapytania ofertowego nr. 2/9/2019 BUTYLARKA dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206519
 12. Załączniki do zapytania ofertowego nr. 1/9/2019 budowlanka dot. realizacji projektu nr. RPPD.01.03.00-20-0295/18 p.." Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych B+R"
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205250