RPPD.01.03.00-20-0177/19

  1. Link do zapytania ofertowego nr1/10/2020 pn."Wdrożenie innowacyjnego KOMINKA WENTYLACYJNEGO dzieki przeprowadzeniu prac B+R przez Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski, w związku z realizacją projektu RPPD.01.02.01-20-0177/19 pn."
    https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12220