ŻEGNAMY PANA WACŁAWA WASIAKA - DYREKTORA POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ

25/czerwca 2020

Z przykrością informujemy, że dnia 22 czerwca 2020 odszedł od nas Pan Wacław Wasiak - Dyrektor Polskiej Izby Opakowań, z którą z dumą jesteśmy związani od wielu lat. O bogatym w doświadczenia życiu Panu Wacławie można pisać wiele. Był absolwentem Wydziału Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu, Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji, a także pełnił funkcje dyrektorskie w Ministerstwach Nauki i Techniki oraz Edukacji. Przygoda z przemysłem opakowaniowym sięga lat dziewięćdziesiątych. Oprócz pełnienia funkcji konsultanta w Instytucie Opakowań COBRO, był do końca redaktorem naczelnym Biuletynu Opakowaniowego, który jest wydawany do dnia dzisiejszego. Jako ekspert w dziedzinie opakowań, mógł pochwalić się niejedną pracą naukową, publikacją, artykułem czy monografią związaną z branżą. Jako organizator wielu konferencji i kongresów, a także stały bywalec targów opakowaniowych w kraju i za granicą, był osobowością i twarzą, która łączyła ludzi i firmy, stwarzając im szansę na nowe kooperacje. Pan Wacław Wasiak to człowiek bardzo zasłużony w branży opakowaniowej, ale dla nas to przede wszystkim wspaniała i szlachetna postać. Jako członek Izby Opakowań zawsze czuliśmy jego wsparcie i zainteresowanie naszą firmą, a także chęć służenia pomocną dłonią. Będzie nam bardzo brakować jego ciepła, dobrego słowa, życiowej mądrości. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.